پروژه رستوران نوید اپادانا
متراژ ۲۰۰ متر
سال اجرا ۱۳۹۴